Wavepass

Pressemelding

Øksneskortet og konkursen i Wavepass

Øksnes Næringslivsforening (ØNF) fikk i forrige uke en melding om at Wavepass AS er begjært konkurs. ØNF innledet et samarbeid med Wavepass i november i fjor etter anbefalinger fra en rekke andre næringsforeninger. Samarbeidet muliggjorde utstedelsen av Øksneskortet som skulle være en fleksibel gavekortløsning som sikrer lokal handel.

Etter at konkursen ble kjent har ØNF, ved hjelp av et advokatkontor, skaffet klarhet i de faktiske og juridiske forholdene rundt konkursen.

I kontrakten som ble inngått i november kommer det tydelig frem at alle kort som blir aktivert er tilknyttet en dedikert klientkonto. Vår advokat har på vegne av ØNF fremmet et separatistkrav til konkursboet pålydende det utestående beløp Øksneskortene p.t. har.

I brevet til bobestyrer har ØNF bedt om en snarlig aksept av kravet, dette for at kundene og brukerstedene som har kjøpt og utstedt kortene skal bli minst mulig skadelidende.

ØNF beklager på det sterkeste de vanskeligheter dette har skapt for kunder og utsalgssteder og ser frem til en positiv og snarlig løsning i saken.

ØNF vil sende ut mer informasjon så snart dette foreligger.

Kontaktperson i ØNF vedrørende saken er:

Styremedlem Stian Reinholdtsen

mobil: 48 15 45 90

mail: sr@cerpus.com

Med vennlig hilsen

For styret i Øksnes Næringslivsforening

Torfinn Kristoffersen

Leder

(sign.)

Ċ
Øksnes Næringslivsforening,
27. feb. 2013, 13:06